More Views

Go Mussel 6,200mg - 100 Caps (Sức khỏe xương, khớp, sụn)

100% tinh chất chiết suất từ Vẹm xanh New Zealand, giúp tăng cường sức khỏe xương, khớp, sụn. 

Làm giảm các triệu chứng đau khớp, chấn thương khớp.

Tình trạng: Còn hàng

Giá:

Giá:

Green Lipped Mussel (equiv to fresh (6,200mg) 100% NZ Source).