More Views

Go Multi Teen Everyday (Cung cấp vitamins và khoáng chất cho thiếu niên)

Tình trạng: Còn hàng

Giá:

Giá:

Products | GO Healthy
 • Alpha Lipoic Acid (10mg)
 • Bacopa (ext. equiv. to dry herb (3,000 mg))
 • Beta-carotene (4mg)
 • Bilberry (ext. equiv to dry fruit (200mg))
 • Biotin ((Vitamin B7) 100mcg)
 • Calcium (Calcium citrate equiv. to 12.5 mg Calcium (52mg))
 • Choline (Choline bitartrate (40mg))
 • Chromium (Chromium picolinate (150mcg))
 • Citrus Bioflavonoids (3mg)
 • Co-Enzyme Q10 (2mg)
 • Folic Acid ((Vitamin B9) 150mcg)
 • Ginkgo (ext. equiv to dry leaf (60mg))
 • Gotu Kola (ext. equiv. to (200mg))
 • Inositol (15mg)
 • Iron (as Ferrous fumarate equiv. to Iron 9.1mg (3mg))
 • Japanese Knotweed (Ext. equiv. to 40,000mg) (1,600mg)
 • L-Tyrosine (150mg)
 • Magnesium (50mg)
 • Resveratrol (10mg)
 • Selenium (10mcg)
 • Siberian Ginseng (ext. equiv to root (100mg))
 • Vitamin B1 (15mg)
 • Vitamin B2 (15mg)
 • Vitamin B3 (15mg)
 • Vitamin B5 (15mg)
 • Vitamin B6 (15mg)
 • Vitamin B12 (15mcg)
 • Vitamin C (60mg)
 • Vitamin D3 (100IU)
 • Vitamin E (2IU)
 • Zinc (50mg)