More Views

Go Probiotic 40 Billion - 30 Caps (Hỗ trợ tiêu hóa)

Lợi ích sử dụng:

- Hỗ trợ thiết yếu trong và sau khi dùng kháng sinh.

- Phục hồi và duy trì các vi khuẩn đường ruột có lợi.

- Thích hợp cho cả gia đình.

Tình trạng: Còn hàng

Giá:

Giá:

HOWARU restore® (40 Billion Live Cells),
Bifidobacterium Lactis (strain BI-07, BI-04) (10 billion CFU),
Bifidobacterium bifidum (strain Bb-02) (1 billion CFU),
Lactobacillus acidophillus (strain ATCC-SD5221) (10 billion CFU),
Lactobacillus paracasei (strain Lpc-37) (10 billion CFU),
Bifidobacterium Lactis (strain BI-07, BI-04) (9 Billion).